Zet de fiets op 1

De Tour de Force organiseert een aantal activiteiten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Zet de fiets op 1’ vormt de slogan die bij allerlei activiteiten zal worden gebruikt om aandacht te vragen voor de fiets, o.a. via (social) media.
Doel is te bevorderen dat in zoveel mogelijk gemeentelijke coalitieakkoorden aandacht wordt geschonken aan de fiets, c.q. aan investeren in vlotte en veilige fietsverbindingen en adequate fietsparkeervoorzieningen.

Centraal element in de aanpak vormt een gezamenlijke Oproep ‘Zet de fiets op 1’, die wordt ondersteund door een brede coalitie van organisaties. Daarbij hoort een Factsheet met uitleg over de bijdrage van de fiets aan diverse maatschappelijke opgaven. De Oproep en de Factsheet zijn verstuurd naar de gemeentegriffiers van alle gemeenten in Nederland, ter verspreiding onder de raadsleden en wethouders.

Een belangrijke event om ook regionaal aandacht te genereren, bestaat uit het organiseren van een Fietstour ‘Zet de fiets op 1’.
Als onderstaande pdf’s niet goed leesbaar zijn, vind je hier meer informatie, op de website van Fietsberaad.

ZetDefietsOp1-oproep_def

ZetDefietsOp1-factsheet_def