Vereniging Straatmeubilair

De Vereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve, branchespecifieke belangen van de aangesloten leden. 

We informeren u graag over de voordelen en mogelijkheden van een lidmaatschap.

De Secties

De vereniging is een platform voor ontmoeting en interactie tussen de aangesloten bedrijven.
De vereniging zet zich in voor FietsParKeur.

Jaarlijks worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd: twee ledenvergaderingen, daarnaast organiseren de secties jaarlijks Studiemiddagen op locatie.

De sectie Fipavo (Fietsparkeervoorzieningen) bestaat uit fabrikanten en leveranciers van fietsparkeervoorzieningen die toonaangevend zijn op de Nederlandse markt.

De sectie heeft tot doel de collectieve belangen van de leden op het gebied van fietsparkeervoorzieningen te behartigen.
De sectie Fipavo heeft de volgende doelstellingen:

  1. Belangenbehartiging op het terrein van fietsen, fietsparkeervoorzieningen, en andere fiets-, parkeer- en mobiliteit gerelateerde onderwerpen;
  2. Het bieden van een netwerkplatform voor de leden;
  3. Het onderhouden van een benchmark;
  4. De markt voor fietsparkeervoorzieningen te vergroten door gerichte belangenbehartiging, zonder dat er sprake is van enig individueel commercieel belang;
  5. Jaarlijkse studiemiddag;
  6. Ondersteuning geven aan het onderhoud en continuïteit van de norm voor Fietsparkeur;
  7. Invulling geven aan de bestuursfuncties binnen de stichting FietsParKeur;
  8. De afvaardiging verzorgen voor college van deskundigen van de stichting FietsParKeur.

Leden van FIPAVO leveren ook fietsparkeervoorzieningen voorzien van FietsParkeur. Meer informatie over FietsParKeur.

Zie hier welke leden deel uitmaken van de sectie “Fipavo”.

De sectie ‘Afvalbakken’ van de Vereniging Straatmeubilair wil een belangrijke rol spelen in het terugdringen van zwerfafval.

De leden, producenten en leveranciers van afvalbakken voor de openbare ruimte, vertegenwoordigen 80% van de Nederlandse markt in afvalbakken.

Aan welke eisen moeten afvalbakken voldoen? Hoe voorkom je dat mensen afval op straat gooien? Over deze vragen denken producenten en leveranciers van afvalbakken voor de openbare ruimte graag mee. Zij bundelen de krachten in een eigen sectie binnen de Vereniging Straatmeubilair. Zo zijn zij een betere gesprekspartner voor ministeries, provinciale en gemeentelijke overheden, afvalinzamelaars en -verwerkers.

Afvalbakken kunnen ook bijdragen aan een duurzamere openbare ruimte. Afvalbakken en ondergrondse vuilcontainers uitgerust met sensoren leiden tot minder vervoersbewegingen in de stad en minder uitstoot tijdens de inzameling.

Naast deze adviesfunctie voor externe partners, biedt de nieuwe sectie een netwerkplatform voor de deelnemers. Kennis- en ervaringuitwisseling moet leiden tot hanteerbare en functionele criteria voor afvalbakken.

Zie hier welke leden deel uitmaken van de sectie “Afvalbakken”.

De sectie Zitmeubilair is de meest recent opgerichte sectie van Vereniging Straatmeubilair.

De leveranciers van zitmeubilair volgen de ontwikkelingen omtrent de eventueel op te richten norm nauwgezet. Indien gewenst neemt de sectie deel aan de invulling van deze norm.

De sectie gaat in 2019 voor het eerst een studiemiddag organiseren en gaat een benchmark voor zitmeubilair ontwikkelen, vergelijkbaar met de benchmark die al bestaat bij fietsparkeervoorzieningen en afvalbakken.

Zie hier welke leden deel uitmaken van de sectie “Zitmeubilair.