Branchevereniging Straatmeubilair

De Branchevereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve, branchespecifieke belangen van de aangesloten leden.

Naast de belangenbehartiging wil de branchevereniging zich richten op het verzamelen en uitwisselen van kennis over Straatmeubilair.

De Branchevereniging en het Bestuur

De Branchevereniging Straatmeubilair is de vereniging van en voor leveranciers van straatmeubilair en het aanspreekpunt en kenniscentrum op het gebied van inrichting van de openbare ruimte.

De branchevereniging organiseert het collectief en het netwerk en heeft zichzelf tot doel gesteld de openbare ruimte op een circulaire manier in te richten.

Bestuur

Het bestuur van de branchevereniging bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Jacques Goddijn

HR Groep Rijswijk

Penningmeester

Bas Wolbers

Falco bv

Bestuurslid
Tevens voorzitter van sectie Fipavo

Chris de Groot

VelopA

Voorzitter