Secretariaat

Branchevereniging Straatmeubilair
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Tel: 030 – 605 33 44
e-mail: info@straatmeubilair.org

Secretariaat Branchevereniging Straatmeubilair

De Branchevereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve branchespecifieke belangen van de aangesloten leden. Naast de belangenbehartiging richt de vereniging zich op het verzamelen en uitwisselen van kennis over straatmeubilair.

Het secretariaat van de branchevereniging is ondergebracht bij de Koninklijke Metaalunie.