Secretariaat

Vereniging Straatmeubilair
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Tel: 030 – 605 33 44
e-mail: info@straatmeubilair.org

Over Vereniging Straatmeubilair

De Vereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve, branchespecifieke belangen van de aangesloten leden. Naast de belangenbehartiging richt de vereniging zich op het verzamelen en uitwisselen van kennis over straatmeubilair. 

De Vereniging Straatmeubilair bestaat uit producenten dan wel leveranciers van producten voor de inrichting van de openbare ruimte.

Vereniging Straatmeubilair is ontstaan uit Fipavo, opgericht in 1995. Destijds richtte de vereniging zich voornamelijk op fietsparkeervoorzieningen en de norm FietsParKeur, maar sinds 2007 ook leveranciers van afvalbakken, wegbebakening en zitmeubilair zich aangesloten hebben, is de doelstelling van de vereniging breder geworden en is de Vereniging Straatmeubilair ontstaan.

Fipavo is nu een van de drie secties binnen de vereniging.