Branchevereniging Straatmeubilair

De Branchevereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve, branchespecifieke belangen van de aangesloten leden.

We informeren u graag over de voordelen en mogelijkheden van een lidmaatschap.

Thema’s

Krachtenbundeling zorgt voor voorsprong.
De Branchevereniging Straatmeubilair gelooft in samenwerking van leden rond specifieke behoeften en thema’s.

Op deze manier zijn we in staat om meer kwaliteit, inhoud en expertise te bieden.

Plastic soup – Zwerfafval tegengaan

Plastics uit zwerfafval kunnen uiteindelijk in de voedingsketen belanden en via die weg ook in uw lichaam.

Plastic zwerfafval dat in de zee terecht komt is een groeiend probleem voor de mens omdat deze via micro organismen in zeer kleine stukjes in de voedingsketen terecht komt. Het zwerfafval belandt via de straat in sloten, kanalen, rivieren en zo uiteindelijk in de zee. Zo is uit metingen onder andere gebleken dat via de Maas ca. 15.000 items per uur getransporteerd worden. (Kastoro Consulting, 2013)

 
In het rapport, Plastic Marine Litter, wordt zwerfafval op land als één van de grootste veroorzakers genoemd van de plastic soup in de Noordzee.
(Klik op de afbeelding om het rapport te openen.)
Afvalbakken zijn een belangrijk instrument voor een schone openbare ruimte. Nieuwe inzichten uit de gedragswetenschappen laten zien dat afvalbakken in de openbare ruimte nog effectiever gemaakt kunnen worden.
In dit document ‘Tips voor effectieve afvalbakken’ vindt u de belangrijkste gedragsinterventies om het schoon-effect van afvalbakken te vergroten.
(Klik op de afbeelding om het rapport te openen.)
Marktdossier afvalbakken versie november 2017.
(Klik op de afbeelding om het rapport te openen.)
 

 

Circulariteit

De circulaire economie staat tegenover de huidige benadering waarbij we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien.
Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme impact op de aarde.

Het circulaire model gaat er juist vanuit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw gebruikt.

Een nieuwe manier van denken
Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval. In een circulaire economie zorgen we dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde houden. Dit betekent ook dat als we echt circulair willen werken, we dat met elkaar moeten doen. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken én doen.

Opstellen duurzaamheidsindicatoren straatmeubilair
Criteria duurzaam inkopen Pianoo:
Breeam:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van mei 2019 gaf James Steward (CEO van CROWD) een presentatie over Circulariteit:

 

Fietsparkeervoorzieningen – FietsParKeur

Stichting FietsParKeur verzorgt sinds 1999 de toetsing en certificatie van fietsparkeersystemen.

Aan de hand van het Normstellend Document Fietsparkeersystemen vindt tweemaal per jaar de toetsing en certificering van de systemen plaats door een onafhankelijk College van Deskundigen. Zowel de eisen en wensen van de fietser (zoals veiligheid, begrijpelijkheid en gemak) als die van de inkoper of beheerder (zoals duurzaamheid en onderhoud) zijn meegenomen.

 

Op zoek naar het juiste fietsparkeersysteem voor uw project? Of heeft u al een selectie gemaakt en wilt u weten of deze voldoet aan de FietsParKeur-norm? Klik dan hier voor het actuele en complete overzicht van goedgekeurde systemen.

Nieuw Normstellend Document
Door de sterke groei van het fietsverkeer, zeker in de steden, heeft het fietsparkeren een vlucht genomen. Vanuit landelijke en lokale overheden en (private) organisaties is steeds meer aandacht voor (voldoende en kwalitatief hoogwaardige) fietsparkeervoorzieningen bij zowel stations als in stadscentra. Dit betekent dat de vraag naar fietsparkeersystemen op verschillende locaties en voor verschillende doelgroepen is toegenomen. Lees het normstellend document 2.5 – juli 2021

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond en de sectie Fietsparkeervoorzieningen van de Vereniging Straatmeubilair (voorheen de vereniging van Fabrikanten van Fietsparkeervoorzieningen FIPAVO). De stichting heeft een onafhankelijke voorzitter.

 

Smart Straatmeubilair – Big Data

Smart Straatmeubilair is een onderdeel van het concept Smart City.

Daarmee wordt een groene, schone en milieuvriendelijk (verstedelijkte) omgeving bedoeld waar veel mensen prettig en gezond kunnen wonen, leven en werken.

 

 

Straatmeubilair kan worden voorzien van:

  • Zonnecellen om energie op te wekken
  • Accu’s om deze energie op te slaan voor bijvoorbeeld verlichting ’s avonds of het opladen van een mobiel middels een USB aansluiting.
  • Andere sensoren om bijvoorbeeld luchtkwaliteit te meten.

Daarnaast is het van belang om dit smart straatmeubilair onderling te verbinden (Internet of Things) met als resultaat een omgeving die mooier, schoner en duurzamer is:

  • Schoner: als sensoren vaststellen dat het vuil is, gaat er een seintje naar de reinigingsfirma om het straatmeubilair schoon te maken
  • Mooier: als sensoren vaststellen dat het beschadigd is kan de fabrikant het straatmeubilair vervangen of repareren
  • Duurzamer: pas als de sensor aangeeft dat een afvalbak vol is, hoeft deze geleegd te worden. Niet eerder, maar zeker ook niet te laat.

Al deze sensoren dragen bij aan minder vervoersbewegingen, minder congestie en dus minder vervuiling (o.a. CO2 en geluidshinder en zwerfafval).

Bedrijven aangesloten bij de Vereniging Straatmeubilair hebben divers Smart Straatmeubilair in hun assortiment.

Via onderstaande presentaties (van Ellen Hoogeveen en Pieter Overdevest) krijgt u een indruk van de mogelijkheden met smart straatmeubilair en big data.