Branchevereniging Straatmeubilair

De Branchevereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve, branchespecifieke belangen van de aangesloten leden.

Naast de belangenbehartiging richt de vereniging zich op het verzamelen en uitwisselen van kennis over straatmeubilair.

Visie

De Branchevereniging Straatmeubilair is de branchevereniging van en voor leveranciers van straatmeubilair en het aanspreekpunt en kenniscentrum op het gebied van inrichting van de openbare ruimte.

De branchevereniging zet zich in voor een op den duur circulaire economie, waarbij de belangen van de aangesloten bedrijven worden behartigd.

Missie

De branchevereniging zet zich actief in voor een circulairesamenleving en organiseert activiteiten die de bedrijven en de samenleving verder kunnen helpen.

Doelstellingen

De leden zijn betrokken en blijvend geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, maatschappelijke en technische ontwikkelingen en innovatie.
De branchevereniging werkt samen met collega-brancheorganisaties en overheden en andere belangenbehartigende partijen.
De branchevereniging is een platform voor ontmoeting en interactie tussen de aangesloten bedrijven.
De branchevereniging faciliteert kennisontwikkeling en innovatiemogelijkheden bij de leden en collega brancheorganisatie overheden en andere belanghebbende partijen.

Activiteiten

De branchevereniging zet zich in voor FietsParKeur.
Jaarlijks worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd: twee ledenvergaderingen, daarnaast organiseren de secties jaarlijks Studiemiddagen op locatie.