De MKI zet de milieu-impact van producten om in euro’s, waardoor we in één oogopslag kunnen zien hoe ‘groen’ een product echt is. Dit is bijzonder handig omdat het alle aspecten van de levenscyclus van een product meeneemt, van productie tot afvalverwerking. Het idee is simpel: hoe lager de MKI-waarde, hoe beter voor de planeet.
Waarom is dit waardevol? Het stelt ons en onze klanten in staat om milieuvriendelijke keuzes te maken op basis van concrete, vergelijkbare gegevens. Dit is niet alleen goed nieuws voor de planeet, maar ook voor ons als bedrijf. Het stimuleert ons om te innoveren en onze processen te verfijnen om onze impact op het milieu te minimaliseren.

Bij Falco hebben we dit principe omarmd door te investeren in software die ons helpt de MKI van onze producten te berekenen. Dit betekent dat we onze inzet voor duurzaamheid niet alleen kunnen bewijzen met woorden, maar ook met duidelijke, meetbare resultaten.

We gaan nog een stap verder door actief te zoeken naar manieren om onze producten en processen nog duurzamer te maken. Onder leiding van onze circulair manager, John Wermink, verkennen we de mogelijkheden van biobased materialen en het hergebruiken van producten. John is een expert op het gebied van duurzaamheid en de MKI, en hij staat altijd klaar om zijn kennis te delen.

Dus, wat betekent dit allemaal? Het betekent dat we bij Falco serieus werk maken van duurzaamheid. We gebruiken de MKI niet alleen als een tool om onze milieu-impact te meten en te verbeteren, maar ook als een manier om de waarde van onze producten in een breder ecologisch perspectief te plaatsen.

Nederland zet vol in op een circulaire economie, met als doel een 50% reductie in het gebruik van primaire grondstoffen tegen 2030 en een volledige circulaire economie in 2050. Falco anticipeert op deze ontwikkeling met een groeiend aanbod in duurzaam straatmeubilair. Ons bedrijf is meer dan ooit toegewijd aan het ondersteunen van klanten bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen, door het leveren van innovatieve, circulaire oplossingen. Met onze expertise in zowel duurzaamheid als circulair design staan we klaar om een sleutelrol te spelen in de transitie naar een groenere toekomst.

Meer weten?
Neem contact op met John Wermink:
(0546) 55 44 44
j.wermink@falco.nl