De Rijksoverheid streeft naar 20% meer fietskilometers in 2027 en een toename van 100.000 fietsforensen tot 2025. Een belangrijke voorwaarde is goed aanbod van fietsstallingen. VConsyst werkt in binnen- en buitenland om het doelgroepengerichte aanbod van kwalitatief goede fietsparkeerplekken te verbeteren. Daarbij staan gebruiker en gebruik centraal voor een positieve fietsparkeerervaring.

Mensen willen graag vaker de fiets nemen voor korte ritten, blijkt uit onderzoek. Belemmeringen die dit goede voornemen in de weg staan, moeten uit de weg. Daarom besteedt VConsyst al in de voorfase, samen met de opdrachtgever, aandacht aan het bieden van een goede ‘parkeerervaring’.  “Hoe kunnen we de gebruikers een optimale fietsparkeerervaring bieden? Uiteraard zijn ook de gewenste bezettingsgraad, het beschikbare oppervlak en de bouwhoogte deel van die afweging”, vertelt Bart Smit, productmanager Outdoor bij VConsyst.

Inventarisatie

Eerste vraag is voor welke doelgroepen en voor welke momenten de fietsparkeervoorziening bedoeld is. “Gaat het om kort of lang parkeren, werknemers, bezoekers of uitgaanspubliek? Elke situatie vraagt om een andere oplossing. Een goede inventarisatie van het gebruik is daarom essentieel. “Stel dat de doelgroep vooral bestaat uit moeders met zware fietsen met kinderzitjes, dan is een ruime hart-op-hart afstand van de fietsparkeerplekken nodig. Bij een groot aandeel bakfietsen, brom- en snorfietsen of fatbikes, zijn juist meer ruime ‘maaiveldplekken’ nodig voor optimaal gebruik”, legt Smit uit.

Op stations waar gebruikers vaak gewone fietsen stallen, is een dubbellaags fietsparkeersysteem een goede optie voor effectief ruimtegebruik en voldoende parkeerplekken. “Daarbij is een minimale hart-op-hart afstand van minstens 400mm nodig voor een positieve fietsparkeerervaring”, benadrukt Smit. Op deze plaatsen is veiligheid erg belangrijk en is een extra aanbindvoorziening op de voorzijde van fietsenrekken een interessante optie om de kans op diefstal verder te verkleinen.

Spookplekken

Spookplekken die wel op papier bestaan, maar waar in werkelijkheid geen fiets kan staan vanwege leidingen, dwarsbalken of gebrek aan hoogte zijn bij VConsyst not done. Engineers besteden om die reden vooraf veel aandacht aan het ontwerpen en leveren van realistische parkeerplekken, waardoor vlotte montage en probleemloos gebruik verzekerd is.

Bij dit project in Amstelveen voorkwam VConsyst met slimme engineering dure spookplekken in etagerekken. Realistisch fietsparkeren noemen we dat.

Nudging

Om juist gebruik van de beschikbare plekken te bevorderen, is het naast een slimme indeling ook goed om na te denken over signing op rekken en belijning op de grond. Door ‘nudging’ kunnen exploitanten mensen onbewust beïnvloeden voor een correct en handig gebruik van de ruimte. Voor een extra positieve fietsparkeerervaring zijn oplaadpunten, fietsreparatiezuilen, fietspompen, afvalbakken en fietskluizen onmisbaar. Ook dat nemen de adviseurs van VConsyst mee om voor aanbieders én fietsparkeerders een passende fietsparkeeroplossing te bieden.

Fietsforenzen

Voor forenzen is een goede fietsparkeervoorziening reden om eerder te overwegen de fiets te nemen in plaats van de auto. De positieve effecten op de gezondheid van fietsforensen, CO2-uitstoot van het bedrijf, files en drukte op de parkeerplaats zijn gemakkelijk te realiseren. En voor de regenachtige dagen, die in ons land niet te vermijden zijn, is een mooie overkapping een goede oplossing. Want het weer kunnen we niet beïnvloeden, de parkeerervaring gelukkig wel!

De specialisten van VConsyst helpen graag om dat te realiseren.  https://vconsyst.com/nl-NL/outdoor

‘Bij dit bedrijf in Harderwijk staan de fietsen droog en veilig onder een duurzaam sedum dak.’