Mist u ook het onderwerp ‘straatmeubilair’ in de ontwerpsystematiek RAW?

Dan verwelkomt CROW u op 27 september 2022 in Ede voor de: ‘Verkenningsmiddag Straatmeubilair in RAW’.

Tijdens de verkenningsmiddag wordt kort toegelicht wat er op dit gebied al wél in de RAW-systematiek is opgenomen. Arno Dijkstra van Roelofs groep licht vanuit de praktijk toe wat wenselijk is om op te nemen in de RAW-systematiek als het gaat om straatmeubilair en zal ook de ervaring vanuit de aannemer met ons delen. Vervolgens gaan wij in groepen uiteen om te praten over wat de verzamelterm ‘straatmeubilair’ behelst, waar ontbrekend ‘straatmeubilair’ in de RAW-systematiek moet worden ondergebracht en wat de kostenbepalende factoren zijn die zeker moeten terugkomen in de desbetreffende nieuwe resultaatsverplichtingen.

Deze verkenningsmiddag is een opmaat naar een nog samen te stellen groep RAW-deskundigen die dit onderwerp, mét input uit de verkenningsmiddag, samen concreet gaan uitwerken.

Aanmelden kan hier.