Circulaire producten zijn bezig aan een opmars. Gelukkig, want circulair produceren en inkopen is een essentieel onderdeel van de oplossing voor de uitputting, opwarming en vervuiling van de aarde.

Circulair straatmeubilair
Hoe je het verschil kunt maken voor een toekomstbestendige buitenruimte.

Het lineaire systeem van produceren, consumeren en weggooien is inmiddels onhoudbaar geworden, waardoor een overgang naar circulaire producten geen luxe maar noodzaak is. Naast dat we afstevenen op een tekort aan grondstoffen, zorgt het huidige grondstoffengebruik voor vernietiging van het landschap, een hoge CO2-uitstoot en een immense afvalberg. Dit biedt kansen om als leverancier, fabrikant of inkoper hét noodzakelijke verschil te maken.

Tijd voor actie
Genoeg redenen dus om aan de slag te gaan met circulariteit. Zeker in het licht dat de EU zich ten doel heeft gesteld om in 2050 een circulaire economie te hebben. Om uitvoering te geven aan die plannen, is er actie nodig. Gelukkig zien we steeds meer gemeenten een voortrekkersrol in spelen in circulaire initiatieven. Zo hergebruikt gemeente Zaandam verkeersborden, koopt de gemeente Groningen buurtbankjes in die van ingezameld plastic worden gemaakt en heeft gemeente Apeldoorn een zo circulair mogelijk fietspad ontwikkeld dat voor 75% uit betongranulaat uit de wijk bestaat. Mooie ontwikkelingen die ertoe doen.

Straatmeubilair als circulaire start
Circulair straatmeubilair, zoals banken, picknicktafels en plantenbakken, is een ideale productgroep om mee aan de slag te gaan, omdat gemeenten veel invloed hebben op de aanschaf ervan. Bovendien lenen materialen als biocomposiet zich uitstekend voor verschillende andere elementen in de openbare ruimte. Door aantoonbaar circulaire producten aan te schaffen, of beter nog: te leasen, hoeven ambtenaren zich niet meer af te vragen of ze wel echt duurzaam inkopen, omdat terugwinning van de grondstoffen gegarandeerd is.

Samen de keten sluiten
Dit is het moment waarop gemeenten het verschil kunnen maken. Dit kunnen ze doen door samen met innovatieve en circulair georiënteerde bedrijven na te denken over een creatieve oplossing voor hun gemeentelijke reststromen, zoals VelopA. Samen met gemeenten gaat VelopA op zoek naar positieve resultaten op het gebied van CO2-uitstoot, grondstoffen en gemeentelijke afvalstromen. Zij creëren circulaire producten, zoals de Circsit buitenbank en de Reposa-lijn, voor een toekomstbestendige, duurzame en leefbare buitenruimte. Circulair is de norm voor een leefbare wereld van de toekomst.