Olympisch wielrenkampioen vergelijkt VK en Nederland

Chris Boardman (Olympisch kampioen in 1992 en wereldrecordhouder van het uurrecord) stapt op zijn racefiets in Nederland (Utrecht). Hij vergelijkt de inrichting van de openbare ruimte op fietsgebied in Nederland en het VK. Door investeringen in de openbare ruimte gedaan vanaf de jaren ’70 om het autogebruik terug te dringen is het fietsgebruik enorm gestegen, terwijl het aantal dodelijke verkeersslachtoffers (vooral onder kinderen) spectaculair is gedaald.
Hij heeft een filmpje van 5 minuten gemaakt.