Uitnodiging Kennissessie

Woensdag 29 maart organiseren VNVF en Vereniging Straatmeubilair een tweetal lezingen.
Locatie: Plantics | Westervoortsedijk 73 BF, 6827AV, Arnhem.

Onze gastheer is Plantics. We beginnen de middag met een presentatie en rondleiding van Plantics.
Plantics is een jong bedrijf dat een uniek circulair alternatief heeft voor plastic: een sterk, veilig en recyclebaar biomateriaal. De grondstoffen zijn voor 100% afkomstig van plantaardig restmateriaal.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld of u wilt nog collega’s aanmelden, dat kan via info@straatmeubilair.org. Via dit e-mailadres kunt u ook eventuele dieetwensen aan ons doorgeven.

Programma
14:00 uur Ontvangst
14:30 uur Welkom, presentatie Plantics en rondleiding
15:30 – 17:30 uur Mededingingsrecht – Spreker: Pepijn van Ginneken | advocaat Brinkhof N.V.
17:30 – 19:00 Netwerk diner
19:00 – 21:00 uur Environmental, Social en Governance (ESG) – Spreker: Arnoud Kuijpers | Partner Ernst & Young Accountants LLP

Voor beide lezingen geldt dat u ook anderen uit uw bedrijf (indien lid van een van beide verenigingen) mee mag nemen.

Graag tot ziens op woensdag 29 maart!

Meer inhoudelijke informatie, lees hieronder:

Mededingingsrecht.

Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot concurrentie. Het is Nederland van toepassing en gebaseerd op Europese wetgeving. Vaak wordt het onterecht op een hoop gegooid met het aanbestedingsrecht. Echter is het een volledig zelfstandig rechtsgebied. Het mededingingsrecht bestaat uit vijf pijlers:

1. restrictieve overeenkomsten (kartelvorming);
2. misbruik van machtspositie;
3. concentratiecontrole;
4. staatssteun;
5. openbare ondernemingen en diensten van algemeen economisch belang.

Een bedrijf dat deze bepalingen overtreedt kan een boete opgelegd krijgen, of een last onder dwangsom. Dat geldt ook voor brancheverenigingen en voor betrokken individuele personen. Ook loopt men het risico dat concurrenten die zich benadeeld voelen schadevergoeding eisen of een contract weigeren na te komen.
De afgelopen jaren focust de toezichthouder op het gebied van mededingingsrecht, de ACM, zich ook op onze markten. Dit leek ons een goede reden om de kennis op dit vlak op een hoger niveau te brengen en daarmee het bewust zijn van ons handelen te verbeteren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en uit onze bedrijven. Zowel de VNVF als de vereniging Straatmeubilair zijn al jaren bezig met de duurzaamheid van de producten die door uw bedrijf op de markt worden gebracht. En onze opdrachtgevers vragen in toenemende mate om circulaire en duurzame producten.
Het blijft nog altijd moeilijk om concrete en objectief vergelijkbare uitspraken te doen over de mate waarin onze bedrijven duurzaam zijn. We zijn inmiddels steeds meer gewend aan begrippen als LCA, EPD en MKI.
ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. De term is afgeleid van de ‘Triple Bottom Line’, ook bekend als ‘People, Planet and Profits’ (PPP), een concept dat in de jaren ’90 werd geïntroduceerd. Het stelt dat bedrijven zich moeten richten op elk van de drie P’s en niet alleen op ‘Profits’ (Winsten) omdat de andere twee elementen even belangrijk zijn voor een commerciële onderneming om duurzaam te zijn.
Er bestaat al wetgeving die specifiek gericht is op de ESG-rapportage. De door Brussel gepresenteerde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD verplicht alle grote bedrijven om vanaf 2023 niet-financiële prestaties te rapporteren en hierop een onafhankelijke controle te laten uitvoeren. Om te beginnen geldt dit voor ongeveer 50.000 ondernemingen in de EU. Onder ‘groot’ vallen bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria:
• 250 medewerkers of meer
• een jaaromzet groter dan 40 miljoen euro
• een balanstotaal groter dan 20 miljoen euro
Deze CSRD is een vervolg op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) die al enkele jaren bestond voor een kleinere groep grote bedrijven. De verwachting is dat binnen enkele jaren dergelijke wetgeving ook voor kleinere organisaties gaat gelden of dat opdrachtgevers dit in de aanbestedingen zullen gaan opnemen.
In de lezing zullen we ingaan op de ontwikkelingen en met name uitleggen wat de samenhang is tussen de ESG en meer product georiënteerde standaarden als EPD en MKI.