DUURZAAMHEID EN PRIJS STRIJDEN OM VOORRANG

Effect straatmeubilair op openbare ruimte

Als kersverse voorzitter van de branchevereniging Straatmeubilair breekt Raoul van der Struijk een lans voor het hoge kwaliteitsniveau van de producten die de leden binnen de vereniging produceren.
Tegelijkertijd spreekt hij over het tegenstrijdige beleid van de lokale overheden op het gebied van duurzaam inkopen, die nu juist op productkwaliteit bezuinigen. “Daarmee werk je op den duur verpaupering van de openbare ruimte in de hand.”