Duurzaam en Circulair straatmeubilair inkopen

In het speelveld van circulair inkopen is een paradoxale situatie ontstaan: enerzijds hebben projectleiders en inkopers circulaire ambities, maar weten zij niet altijd wat er mogelijk is of hoe zij dit kunnen uitvragen bij de markt. Anderzijds zijn er steeds meer marktpartijen die (meer) circulaire oplossingen zouden kunnen bieden, maar de vraag niet gesteld krijgen.

Op 22 januari 2016 gingen gemeentelijke inkopers en leveranciers van straatmeubilair met elkaar de dialoog aan om meer zicht te krijgen op wat de ander nodig heeft om circulaire projecten te realiseren; het begrijpen van elkaars mogelijkheden en beperkingen.
Bijgaand het verslag wat een korte samenvatting is van de bijeenkomst met een aanbeveling voor vervolgstappen.

Veel leesplezier!

22-1-2016 verslag marktontmoeting straatmeubilair