Branchevereniging Straatmeubilair

De Branchevereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve, branchespecifieke belangen van de aangesloten leden.

We informeren u graag over de voordelen en mogelijkheden van een lidmaatschap.

Sectie Fipavo

De branchevereniging is een platform voor ontmoeting en interactie tussen de aangesloten bedrijven.
De branchevereniging zet zich in voor FietsParKeur.

Jaarlijks worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd: twee ledenvergaderingen, daarnaast organiseren de secties jaarlijks Studiemiddagen op locatie.

De sectie Fipavo (Fietsparkeervoorzieningen) bestaat uit fabrikanten en leveranciers van fietsparkeervoorzieningen die toonaangevend zijn op de Nederlandse markt.

De sectie heeft tot doel de collectieve belangen van de leden op het gebied van fietsparkeervoorzieningen te behartigen.
De sectie Fipavo heeft de volgende doelstellingen:

  1. Belangenbehartiging op het terrein van fietsen, fietsparkeervoorzieningen, en andere fiets-, parkeer- en mobiliteit gerelateerde onderwerpen;
  2. Het bieden van een netwerkplatform voor de leden;
  3. Het onderhouden van een benchmark;
  4. De markt voor fietsparkeervoorzieningen te vergroten door gerichte belangenbehartiging, zonder dat er sprake is van enig individueel commercieel belang;
  5. Jaarlijkse studiemiddag;
  6. Ondersteuning geven aan het onderhoud en continuïteit van de norm voor Fietsparkeur;
  7. Invulling geven aan de bestuursfuncties binnen de stichting FietsParKeur;
  8. De afvaardiging verzorgen voor college van deskundigen van de stichting FietsParKeur.

Leden van FIPAVO leveren ook fietsparkeervoorzieningen voorzien van FietsParkeur. Meer informatie over FietsParKeur.

Zie hier welke leden deel uitmaken van de sectie “Fipavo”.