Vereniging Straatmeubilair ontwikkelt samen met PIANOo stappenplan inkopen straatmeubilair.

Het stappenplan inkopen met de milieukostenindicator (MKI) is door PIANOo geupdated. Vereniging Straatmeubilair heeft bijgedragen aan de aandachtspunten bij het inkopen van straatmeubilair. Aanbestedende diensten die duurzame oplossingen in willen kopen, kunnen naast prijs ook de milieueffecten van de inkoop meewegen bij de uitvraag. De milieukostenindicator (MKI) berekent de maatschappelijke kosten als de optredende milieueffecten bij productie, gebruik en verwerking van een oplossing weer ongedaan gemaakt zouden moeten worden. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer.

Documenten:
Oplegger straatmeubilair inkopen met de milieukostenindicator (download)
Handreiking inkopen met de milieukostenindicator

Meer informatie over PIANOo, klik hier.